PhamThu.Com

Blog công nghệ – Tin tức công nghệ

Office

Cách tìm kiếm và thay thế văn bản trong word 2007, 2010, 2013, 2016

Bạn đã bao giờ hoàn thành việc viết một lá thư, báo cáo hoặc bản trình bày sau đó mới phát hiện ra rằng bạn đã viết sai chính tả tên của một người hoặc có sai công ty được lặp lại nhiều lần trong suốt tài liệu của bạn? Đừng lo – đây là một sửa chữa dễ dàng. Sử dụng tính năng Find and Replace của Word, bạn có thể nhanh chóng định vị và thay thế văn bản. Hãy xem cách nó hoạt động.

Chuyển sang tab “Home” trên Ribbon của Word và sau đó nhấp vào nút “Replace”.

Cách tìm kiếm và thay thế văn bản trong word 2007, 2010, 2013, 2016 - 1

Thao tác này sẽ mở cửa sổ Find and Replace của Word. Trong hộp “Find what”, nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn định vị. Nếu bạn chỉ muốn tìm văn bản trong tài liệu của mình, bạn có thể tiếp tục và nhấp vào nút “Find next” để Word chuyển sang lần xuất hiện tiếp theo của từ đó. Tiếp tục nhấp vào nó để duyệt qua tất cả các kết quả.

Nếu bạn muốn thay thế văn bản mà bạn tìm thấy bằng nội dung khác, hãy nhập văn bản thay thế vào hộp “Replace with”. Bạn có thể nhập tối đa 255 ký tự trong cả hộp “Find what” và “Replace with”.

Trong ví dụ này, giả sử chúng ta muốn thay thế tên “Williams” bằng tên “Billingsly”, vì vậy chúng ta đã nhập văn bản đó vào các hộp tương ứng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nhấp vào nút “Find next” để có Word xác định vị trí phiên bản đầu tiên của văn bản trong hộp “Find next”.

Cách tìm kiếm và thay thế văn bản trong word 2007, 2010, 2013, 2016 - 2

 

Word sẽ chuyển tài liệu đến điểm đó và đánh dấu kết quả bằng màu xám, vẫn giữ cửa sổ Find and Replace ở trên cùng cho bạn. Nhấp vào nút “Replace” để thay thế kết quả được chọn hiện tại bằng bất kỳ văn bản nào trong hộp “Replace with”.

Cách tìm kiếm và thay thế văn bản trong word 2007, 2010, 2013, 2016 - 3

Để thay thế tất cả các từ cùng một lúc mà không dừng lại và xem lại từng từ, bạn có thể nhấp vào nút “Replace All”.

Cách tìm kiếm và thay thế văn bản trong word 2007, 2010, 2013, 2016 - 4

Hãy cẩn thận khi sử dụng “Replace All” bởi vì nó sẽ tự động thay thế tất cả các từ, bao gồm cả những trường hợp bạn có thể không muốn thay thế. Trong ví dụ dưới đây, có thêm ba trường hợp “Williams”, nhưng chúng tôi chỉ muốn thay thế hai trường hợp tiếp theo. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ nhấp vào “Replace” cho phiên bản thứ hai và thứ ba.

Nếu có một trường hợp cụ thể mà bạn không muốn thay thế văn bản, hãy nhấp vào “Find next” cho đến khi bạn chọn được từ cần thay thế.

Cách tìm kiếm và thay thế văn bản trong word 2007, 2010, 2013, 2016 - 5

Để thoát khỏi Find and Replace, hãy nhấp vào nút “Cancel”.

Cách tìm kiếm và thay thế văn bản trong word 2007, 2010, 2013, 2016 - 6

 

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén