Wifi có dấu chấm than là hiện tượng thường gặp với bất kỳ sản phẩm laptop nào. Nguyên nhân chính hiện nay chưa thể kết luận được, tuy nhiên có…