Khi mà bạn chỉ dùng mạng Lan để kết nối internet, nhưng vào một ngày nào đó bạn bè bạn hay người thân trong gia đình cần kết nối thêm…