Tương tự như hàng ngàn tên Facebook hay mà mình đã giới thiệu, tên Facebook 1 chữ hiện nay vẫn là một trào lưu cực kỳ HOT. Vậy làm thế nào…